|||||||||||||||||||||||||||||||||| | O SPOLEČNOSTI
Firma Rudolf Tomáš začala svou činnost v r. 1990 jako fyzická osoba a řadí se mezi malé firmy. Při vzniku podniku byla firma zaměřena na generální opravy jeřábových drah ve výrobních halách po celém území tehdejší Československé republiky. Později se začala soustředit na oblast strojírenství a kovovýroby, kde hlavní činností je ohýbání profilů, výroba rozkládacích komponentů pro nábytkářský průmysl, lisařské práce, nástrojářské práce, broušení, vrtání, svařování a povrchová úprava komaxitem, ve které pokračuje dodnes.

Ve firmě je zaměstnáno celkem 21 zaměstnanců a své odběratele má firma jak v tuzemsku tak i v zahraničí, na Slovensku, v Německu či Holandsku.

V současné době rozšiřujeme výrobní prostory a obnovujeme výrobní park. Firma usiluje o silnější pozici na trhu dosahováním vyšší kvality a konkurenceschopnosti, obnovováním technologií a strojů.

Našim cílem je řešení potřeb a očekávání zákazníka tak, abychom zajistili prvotřídní spokojenost s našimi výrobky , popř. předložili zlepšující návrh. Veškeré naše činnosti chápeme jako řízené procesy. Pro udržení kroku s požadavky a potřebami zákazníků je naší snahou tyto procesy neustále zlepšovat v jejich prospěch.
© 2007 TOMOS - Rudolf Tomáš | Created by Paintball Mania