|||||||||||||||||||||||||||||||||| | O SPOLEČNOSTI
Firma Rudolf Tomáš začala svou činnost v r. 1990 jako fyzická osoba a řadí se mezi malé firmy. Při vzniku podniku byla firma zaměřena na generální opravy jeřábových drah ve výrobních halách po celém území tehdejší Československé republiky. Později se začala soustředit na oblast strojírenství a kovovýroby, kde hlavní činností je ohýbání profilů, výroba rozkládacích komponentů pro nábytkářský průmysl, lisařské práce, nástrojářské práce, broušení, vrtání, svařování a povrchová úprava komaxitem, ve které pokračuje dodnes.

Ve firmě je zaměstnáno celkem 21 zaměstnanců a své odběratele má firma jak v tuzemsku tak i v zahraničí, na Slovensku, v Německu či Holandsku.

V současné době rozšiřujeme výrobní prostory a obnovujeme výrobní park. Firma usiluje o silnější pozici na trhu dosahováním vyšší kvality a konkurenceschopnosti, obnovováním technologií a strojů.

Našim cílem je řešení potřeb a očekávání zákazníka tak, abychom zajistili prvotřídní spokojenost s našimi výrobky , popř. předložili zlepšující návrh. Veškeré naše činnosti chápeme jako řízené procesy. Pro udržení kroku s požadavky a potřebami zákazníků je naší snahou tyto procesy neustále zlepšovat v jejich prospěch.

Naše společnost MPQ TOMOS s.r.o. realizuje projekt s názvem „Nákup nového strojního vybavení MPQ Tomos s.r.o.“, reg. č. CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006602, který je předložen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

Hlavním cílem projektu je celkové zvýšení konkurenceschopnosti společnosti prostřednictvím pořízení nové moderní výrobní technologie, která umožní rozšíření výrobní kapacity a zefektivnění výrobního procesu a posílení výrobní kapacity, zvýšení kvality výroby, posílení pozitivního vlivu na životní prostředí a posílení pracovních příležitostí. Snížení produkce odpadu a spotřeby energie na jednotku produkce.
© 2007 TOMOS - Rudolf Tomáš | Created by Paintball Mania